Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Grójcu

book
book

Logistyka
Podręcznik składa się z sześciu części tematycznych:
• Pierwsza z nich dotyczy istoty i rozwoju logistyki, w tym jej pojęcia, rysu historycznego, a także pozycji polskiej logistyki w Europie i na świecie.
• W części drugiej Autorzy przedstawiają podstawowe obszary działań logistycznych, w tym takie problemy, jak magazyny i ich wyposażenie, zarządzanie magazynem, sterowanie zapasami,

transport wewnętrzny i zewnętrzny, infrastruktura transportu, opakowania i przechowalnictwo, systemy informatyczne w logistyce.
• Część trzecia obejmuje logistykę w przedsiębiorstwie, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, logistykę usług, koncepcje zarządzania w logistyce, dojrzałość procesów logistycznych, koszty działań logistycznych, ekonomikę transportu, marketing, ubezpieczenia i prawo w logistyce, transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych, bhp oraz wycenę przedsiębiorstwa logistycznego.
• W części czwartej Autorzy prezentują projektowanie i funkcjonowanie sieci oraz systemów logistycznych. Omawiają m.in. łańcuchy logistyczne i ich rolę, projektowanie procesów i systemów logistycznych, inżynierię systemów i analizę systemową.
• Część piąta poświęcona jest metodom i technikom wspomagającym podejmowanie decyzji logistycznych, takim jak technologie informacyjne i informatyka w logistyce, a także badania operacyjne i teoria optymalizacji.
• W części szóstej zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju logistyki, w tym logistykę międzynarodową, e-handel, ekologistykę i logistykę odpadów, logistykę miejską, agrologistykę, rynek usług logistycznych, a także logistykę w okresie p4.0.
Podręcznik kończy obszerny wykaz literatury oraz wykaz wybranych skrótów i pojęć pokrewnych często stosowanych w logistyce. Przeznaczony jest dla studentów kierunku logistyka i pokrewnych, uczniów techników logistyki, transportu oraz o podobnym profilu. Może być wykorzystywany przez słuchaczy studiów podyplomowych logistyki, transportu, spedycji, zarządzania łańcuchami dostaw itp. Przydatny może być zarówno praktykom, jak również innym osobom zainteresowanym bardzo ważnym obszarem życia gospodarczego, jakim jest współczesna logistyka.

Opis pochodzi od wydawcy

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Bogdan Klepacki (red.) ; autorzy: dr hab. Joanna Domagała, dr hab. Nina Drejerska prof. SGGW, dr Magdalena Golonko, dr hab. Piotr Gołasa, prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, dr Aleksandra Górecka, mgr Arkadiusz Gromada, dr Elżbieta Kacperska, prof. dr hab. inż. Bogdan Klepacki, dr Agnieszka Maciąg, dr hab. Mariusz Maciejczak prof. SGGW, dr Konrad Michalski, mgr Aleksandra Perkowska, dr hab. Tomasz Rokicki prof. SGGW, dr inż. Monika Roman, dr hab. inż. Elżbieta Szymańska prof. SGGW, dr Arkadiusz Weremczuk, dr hab. inż. Ludwik Wicki prof. SGGW, dr hab. Marcin Wysokiński, dr Anetta Zielińska.
Hasła:Logistyka
Podręcznik
Adres wydawniczy:Warszawa : CeDeWu, 2022.
Wydanie:Wydanie I, dodruk.
Opis fizyczny:645 stron : fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 601-632.
Forma gatunek:Książki. Publikacje dydaktyczne. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Transport i logistyka
Zarządzanie i marketing
Powstanie dzieła:2021 r.
Odbiorcy:Szkoły wyższe.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wstęp – Bogdan Klepacki
 2. CZĘŚĆ I. ISTOTA I ROZWÓJ LOGISTYKI
 3. Rozdział 1. Pojęcie i rys historyczny rozwoju logistyki – Bogdan Klepacki
 4. 1.1. Pojęcie logistyki
 5. 1.2. Wybrane ważniejsze punkty rozwoju logistyki w ujęciu historycznym
 6. 1.3. Etapy rozwoju współczesnej logistyki
 7. 1.4. Przyczyny rozwoju logistyki
 8. Pytania kontrolne
 9. Rozdział 2. Pozycja logistyki polskiej w Europie i na świecie – Bogdan Klepacki
 10. 2.1. Znaczenie logistyki w wykorzystaniu zasobów i w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto
 11. 2.2. Główni uczestnicy sektora logistyki w Polsce
 12. 2.3. Miejsce Polski w działalności logistycznej na tle wybranych państw europejskich
 13. 2.4. Poziom obsługi logistycznej w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej
 14. 2.5. Ocena pozycji Polski w poziomie usług działań logistycznych na świecie
 15. Pytania kontrolne
 16. CZĘŚĆ II. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH
 17. Rozdział 3. Magazyny i ich wyposażenie – Bogdan Klepacki, Magdalena Golonko
 18. 3.1. Pojęcie magazynu i czynności w ramach magazynowania
 19. 3.2. Rodzaje magazynów
 20. 3.3. Wyposażenie magazynów
 21. 3.4. Nowoczesne rodzaje wyposażenia magazynów
 22. 3.5. Opakowania i jednostki ładunkowe
 23. 3.4. Centra magazynowe i logistyczne
 24. Pytania kontrolne
 25. Rozdział 4. Zarządzanie magazynem – Joanna Domagała
 26. 4.1. Funkcje magazynów w systemie logistycznym
 27. 4.2. Stanowiska pracy i odpowiedzialność w magazynie
 28. 4.3. Organizacja procesów magazynowych
 29. Pytania kontrolne
 30. Rozdział 5. Sterowanie zapasami – Joanna Domagała
 31. 5.1. Definicja zapasu i zarządzania zapasami
 32. 5.2. Przyczyny utrzymywania zapasów
 33. 5.3. Klasyfikacja zapasów według metody ABC/XYZ
 34. 5.4. Metody sterowania zapasami
 35. 5.5. Wielkość dostawy bazująca na Ekonomicznej Wielkości Zamówienia
 36. Pytania kontrolne
 37. Rozdział 6. Transport wewnętrzny – Tomasz Rokicki
 38. 6.1. Pojęcie transportu wewnętrznego i jego rodzaje
 39. 6.2. Rodzaje środków transportu wewnętrznego
 40. 6.3. Przepływ informacji w transporcie wewnętrznym
 41. Pytania kontrolne
 42. Rozdział 7. Transport zewnętrzny – Tomasz Rokicki
 43. 7.1. Pojęcie transportu
 44. 7.2. Znaczenie i funkcje transportu
 45. 7.3. Proces transportowy
 46. 7.4. Klasyfikacje transportu
 47. 7.5. Charakterystyka gałęzi transportu
 48. 7.6. Struktura gałęziowa transportu
 49. Pytania kontrolne
 50. Rozdział 8. Infrastruktura transportu – Aleksandra Górecka, Aleksandra Perkowska
 51. 8.1. Infrastruktura transportu samochodowego
 52. 8.2. Infrastruktura transportu kolejowego
 53. 8.3. Infrastruktura transportu wodnego
 54. 8.3.1. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego
 55. 8.3.2. Infrastruktura transportu morskiego
 56. 8.4. Infrastruktura transportu intermodalnego
 57. 8.5. Infrastruktura transportu lotniczego
 58. Pytania kontrolne
 59. Rozdział 9. Opakowania – Marcin Wysokiński, Arkadiusz Gromada
 60. 9.1. Opakowania – rys historyczny
 61. 9.2. Opakowanie − definicja
 62. 9.3. Funkcje opakowań
 63. 9.4. Znakowanie opakowań
 64. 9.5. Rodzaje opakowań występujących w transporcie
 65. 9.6. Łańcuch logistyczny opakowań
 66. 9.7. Racjonalizacja użytkowania opakowań i poużytkowych odpadów opakowaniowych
 67. Pytania kontrolne
 68. Rozdział 10. Systemy informatyczne w logistyce – Konrad Michalski
 69. 10.1. Podstawowe pojęcia z zakresu informatyki ekonomicznej
 70. 10.2. Logistyczny system informacyjny i jego elementy
 71. 10.3. Geneza i funkcje systemów informatycznych w logistyce
 72. 10.4. Podział systemów informatycznych wspierających procesy logistyczne
 73. 10.5. Systemy do zarządzania magazynem (WMS)
 74. 10.6. Systemy realizacji produkcji (MES)
 75. 10.7. Systemy do zarządzania transportem (TMS)
 76. 10.8. Systemy zintegrowane (ERP)
 77. 10.9. Główne kierunki rozwoju systemów informatycznych w logistyce
 78. Pytania kontrolne
 79. CZĘŚĆ III. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 80. Rozdział 11. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – Ludwik Wicki
 81. 11.1. Wstęp
 82. 11.2. Logistyka według faz w przedsiębiorstwie
 83. 11.3. Logistyka zaopatrzenia
 84. 11.4. Logistyka produkcji
 85. 11.5. Logistyka dystrybucji
 86. Pytania kontrolne
 87. Rozdział 12. Logistyka usług – Konrad Michalski
 88. 12.1. Różnice między produktem materialnym i usługą istotne z punktu widzenia logistyki
 89. 12.2. Charakterystyka systemu logistycznego dla usług
 90. 12.3. System wsparcia logistycznego dla usług
 91. 12.4. Zastosowanie koncepcji logistyki w sektorach usług
 92. Pytania kontrolne
 93. Rozdział 13. Koncepcje zarządzania w logistyce – Joanna Domagała, Konrad Michalski, Marcin Wysokiński
 94. 13.1. Zarządzanie logistyczne jako koncepcja zarządzania w logistyce
 95. 13.2. Procesowe koncepcje zarządzania w logistyce
 96. 13.3. Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)
 97. 13.4. Just in Time, Kanban i VMI jako metody zarządzania przepływami produktów w przedsiębiorstwach
 98. 13.5. Lean Management
 99. Pytania kontrolne
 100. Rozdział 14. Dojrzałość procesów logistycznych – Mariusz Maciejczak
 101. 14.1. Wprowadzenie
 102. 14.2. Geneza koncepcji dojrzałości
 103. 14.3. Istota i definicje modelu dojrzałości
 104. 14.4. Model dojrzałości jako narzędzie zarządzania
 105. 14.5. Modele dojrzałości procesowej
 106. 14.6. Modele dojrzałości projektowej
 107. 14.7. Modele dojrzałości logistycznej
 108. Pytania kontrolne
 109. Rozdział 15. Rachunek kosztów logistyki – Elżbieta Jadwiga Szymańska
 110. 15.1. Definiowanie kosztów logistyki
 111. 15.2. Funkcje rachunku kosztów logistyki
 112. 15.3. Istota rachunku kosztów działań
 113. 15.4. Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów logistyki
 114. Pytania kontrolne
 115. Rozdział 16. Ekonomika transportu – Tomasz Rokicki
 116. 16.1. Pojęcie ekonomiki transportu i jej zakres
 117. 16.2. Mierniki produkcji usług transportowych
 118. 16.3. Popyt i podaż usług transportowych
 119. 16.4. Usługi spedycyjne
 120. 16.5. Koszty i ceny w transporcie
 121. Pytania kontrolne
 122. Rozdział 17. Marketing w logistyce – Nina Drejerska
 123. 17.1. Marketing i relacje z klientami
 124. 17.2. Segmentacja i podstawy marketingu mix
 125. 17.3. Marketing międzynarodowy i badania marketingowe
 126. Pytania kontrolne
 127. Rozdział 18. Ubezpieczenia i prawo w logistyce – Weremczuk Arkadiusz, Wysokiński Marcin, Gołasa Piotr
 128. 18.1. Pojęcie ubezpieczenia
 129. 18.2. Odpowiedzialność cywilna spedytora i przewoźnika
 130. 18.3. Rodzaje ubezpieczeń szczególnie przydatnych w logistyce
 131. 18.4. Ubezpieczenie CARGO
 132. 18.5. Prawo w logistyce
 133. Pytania kontrolne
 134. Rozdział 19. Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych – Joanna Domagała, Marcin Wysokiński
 135. 19.1. Definicja i właściwości towarów niebezpiecznych
 136. 19.2. Pakowanie i oznakowanie towarów niebezpiecznych
 137. 19.3. Uwarunkowania prawno-technologiczne przewozu towarów niebezpiecznych
 138. 19.4. Uwarunkowania prawno-technologiczne magazynowania towarów niebezpiecznych
 139. 19.5. Zasady pracy w magazynach towarów niebezpiecznych
 140. 19.6. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników magazynu towarów niebezpiecznych
 141. 19.7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 142. Pytania kontrolne
 143. Rozdział 20. BHP w logistyce – Anetta Zielińska, Marcin Wysokiński
 144. 20.1. Wprowadzenie
 145. 20.2. Koszty BHP w działalności logistycznej
 146. 20.3. Transport wewnątrzzakładowy a wymogi BHP
 147. 20.4. Użytkowanie wózków jezdniowych
 148. 20.5. Oznakowanie dróg
 149. 20.6. Ruch pieszych na terenie zakładu
 150. 20.7. Transport ręczny
 151. 20.8. Drogi ewakuacyjne i pożarowe oraz utrzymanie porządku
 152. Pytania kontrolne
 153. Rozdział 21. Specyfika wyceny przedsiębiorstwa logistycznego – Agnieszka Maciąg
 154. 21.1. Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw w perspektywie wyceny firmy logistycznej
 155. 21.2. Zakres i rola dokumentacji finansowej w wycenie przedsiębiorstwa logistycznego
 156. 21.3. Metody szacowania wartości przedsiębiorstw a wycena firmy logistycznej
 157. Pytania kontrolne
 158. CZĘŚĆ IV. PROJEKTOWANIE I FUNKCJONOWANIE SIECI ORAZ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
 159. Rozdział 22. Systemy logistyczne – Elżbieta Jadwiga Szymańska
 160. 22.1. Definiowanie systemów logistycznych
 161. 22.2. Cechy i rodzaje systemów logistycznych
 162. 22.3. Struktura systemów logistycznych
 163. 22.4. Ocena systemów logistycznych
 164. Pytania kontrolne
 165. Rozdział 23. Projektowanie systemów logistycznych – Monika Roman, Konrad Michalski
 166. 23.1. Ogólne zasady projektowania systemów logistycznych
 167. 23.2. Uwarunkowania, płaszczyzny i kluczowe elementy projektowanego systemu logistycznego
 168. 23.3. Procedura projektowania systemu logistycznego
 169. 23.4. Formułowanie zadania logistycznego
 170. 23.5. Kształtowanie systemu logistycznego
 171. 23.6. Wymiarowanie systemu logistycznego
 172. 23.7. Ocena rozwiązań projektowych
 173. Pytania kontrolne
 174. Rozdział 24. Łańcuchy dostaw i ich rola – Joanna Domagała, Aleksandra Górecka
 175. 24.1. Definicje łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw
 176. 24.2. Fazy rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw
 177. 24.3. Czynniki sprzyjające rozwojowi koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw
 178. 24.4. Strategie łańcuchów dostaw
 179. 24.5. Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw
 180. Pytania kontrolne
 181. CZĘŚĆ V. METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI LOGISTYCZNYCH
 182. Rozdział 25. Technologie informacyjne w logistyce – Monika Roman, Aleksandra Perkowska, Arkadiusz Gromada
 183. 25.1. Znaczenie informacji i technologii informacyjnych
 184. 25.2. System GS1 i kody kreskowe
 185. 25.3. Zastosowanie systemów GPS w logistyce
 186. Pytania kontrolne
 187. Rozdział 26. Nowoczesne technologie informatyczne w logistyce – Konrad Michalski
 188. 26.1. Technologie towarzyszące systemom transakcyjnym logistyki
 189. 26.2. Aplikacje mobilne do zarządzania zleceniami
 190. 26.3. Platformy usług przewozowych (giełdy transportowe)
 191. 26.4. Rozwiązania telematyczne w transporcie
 192. 26.5. Traceability w łańcuchu dostaw
 193. 26.6. Systemy do zarządzania obiegiem dokumentów
 194. 26.7. Systemy informowania kierownictwa (MIS) w logistyce
 195. 26.8. Systemy wsparcia decyzji (DSS) w logistyce
 196. 26.9. Systemy zarządzania wiedzą (eksperckie) w logistyce
 197. 26.10. Główne kierunki rozwoju zastosowań informatycznych w logistyce
 198. Pytania kontrolne
 199. Rozdział 27. Badania operacyjne i teoria optymalizacji – Monika Roman
 200. 27.1. Podstawowe pojęcia z zakresu badań operacyjnych i teorii optymalizacji
 201. 27.2. Elementy sytuacji decyzyjnej
 202. 27.3. Problem plecakowy
 203. 27.4. Zagadnienie transportowe
 204. 27.5. Problem komiwojażera
 205. Pytania kontrolne
 206. CZĘŚĆ VI. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI
 207. Rozdział 28. Logistyka międzynarodowa – Elżbieta Kacperska
 208. 28.1. Pojęcie logistyki międzynarodowej
 209. 28.2. Specyfika logistyki międzynarodowej
 210. 28.3. Przyczyny rozwoju logistyki międzynarodowej
 211. 28.4. Podmioty logistyki międzynarodowej
 212. 28.5. Metody zarządzania w logistyce międzynarodowej
 213. Pytania kontrolne
 214. Rozdział 29. E-handel – Bogdan Klepacki, Aleksandra Perkowska
 215. 29.1. Biznes elektroniczny
 216. 29.2. Handel elektroniczny w logistyce
 217. 29.3. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego
 218. Pytania kontrolne
 219. Rozdział 30. Logistyka zwrotna – Elżbieta Jadwiga Szymańska
 220. 30.1. Pojęcie logistyki zwrotnej i rodzaje zwrotów w łańcuchach dostaw
 221. 30.2. Działania i procesy w logistyce zwrotnej
 222. 30.3. Recykling jako element logistyki zwrotnej
 223. 30.4. Korzyści z logistyki zwrotnej
 224. Pytania kontrolne
 225. Rozdział 31. Logistyka miejska – Aleksandra Górecka
 226. 31.1. Istota logistyki miejskiej
 227. 31.2. Cele i zadania logistyki miejskiej
 228. 31.3. Inteligentne miasta
 229. Pytania kontrolne
 230. Rozdział 32. Agrologistyka – Bogdan Klepacki
 231. 32.1. Pojęcie i zakres agrobiznesu
 232. 32.2. Miejsce rolnictwa i wybranych członów agrobiznesu w gospodarce
 233. 32.3. Pojęcie agrologistyki
 234. 32.4. Specyfika agrobiznesu jako miejsca zastosowania rozwiązań logistycznych
 235. 32.5. Pojęcie i cele zrównoważonego łańcucha żywnościowego
 236. 32.6. Typowy łańcuch dostaw w agrobiznesie
 237. 32.7. Przepływy zbóż jako przykład roślinnego łańcucha logistycznego
 238. 32.8. Rynek mleka jako przykład zwierzęcego łańcucha logistycznego
 239. 32.9. Rola zimnych łańcuchów dostaw w agrologistyce
 240. 32.10. Tendencje zmian w agrologistyce
 241. Pytania kontrolne
 242. Rozdział 33. Rynek usług logistycznych – Jarosław Gołębiewski
 243. 33.1. Usługi logistyczne, ich formy i rodzaje
 244. 33.2. Systematyka rynku usług logistycznych
 245. 33.3. Branża TSL
 246. 33.4. Popyt na usługi logistyczne i zachowania nabywców
 247. 33.5. Ceny usług logistycznych
 248. Pytania kontrolne
 249. Rozdział 34. Logistyka w okresie P4.0 – Bogdan Klepacki
 250. 34.1. Megatrendy i ich rola w rozwoju ludzkości
 251. 34.2. Rys historyczny rozwoju społeczno-gospodarczego
 252. 34.3. Ważniejsze elementy ery Przemysł 4.0
 253. 34.4. Przemysł 4.0 a logistyka
 254. Pytania kontrolne
 255. Literatura
 256. Wykaz wybranych skrótów stosowanych w logistyce – Bogdan Klepacki

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Wyp. dla Dorosłych
Aleja Niepodległości 20

Sygnatura: 005
Numer inw.: 124355
Dostępność: wypożyczana na 30 dni

schowekzamów

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.