Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Grójcu

book
book

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Kurczuk-Samodulska, Agnieszka.
Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.
Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyczne porady,

niezbędne do prawidłowego sporządzenia umowy. Atutem książki jest duża liczba przykładów oraz wyciąg niezbędnych przepisów.
W publikacji zwrócono również uwagę na najczęściej popełniane błędy i wskazano sposoby ich uniknięcia.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz.
Seria:Aplikacje Prawnicze
Hasła:Umowa - gospodarka - Polska
Podręczniki
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.
Wydanie:4. wydanie, stan prawny: listopad 2018 r.
Opis fizyczny:XV, [1], 293 s. ; 24 cm.
Twórcy:Kuszlewicz, Karolina.

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Wykaz skrótów
 3. Rozdział I. Zasady obowiązujące w obrocie gospodarczym
 4. 1. Rodzaje umów - umowy nazwane i nienazwane
 5. 2. Zasada swobody umów
 6. 3. Zasada równowagi stron a ochrona interesów klienta
 7. 4. Zasada trwałości umów (pacta sunt servanda)
 8. 5. Zasada współdziałania stron
 9. 6. Zasada lojalności oraz zachowania poufności
 10. 7. Zasady w obrocie konsumenckim
 11. 7.1. Unikanie niedozwolonych postanowień umownych
 12. 7.2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa
 13. Rozdział II. Zasady sporządzania umów
 14. 1. Uwagi ogólne
 15. 1.1. Nazwa umowy
 16. 1.2. Data i miejsce zawarcia umowy
 17. 1.3. Oświadczenia i zapewnienia stron
 18. 1.4. Preambuła
 19. 1.5. Definicje - słowniczek pojęć używanych w umowie
 20. 1.6. Założenia do pracy na egzaminie zawodowym
 21. 2. Formy czynności prawnych
 22. Rozdział III. Strony umowy
 23. 1. Osoby fizyczne jako strony umowy
 24. 1.1. Konsumenci
 25. 1.2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 26. 2. Osoby prawne
 27. 2.1. Spółki prawa handlowego
 28. 2.1.1. Uwagi ogólne
 29. 2.1.2. Spółki osobowe
 30. 2.1.2.1. Spółka jawna
 31. 2.1.2.2. Spółka partnerska
 32. 2.1.2.3. Spółka komandytowa
 33. 2.1.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna
 34. 2.1.3. Spółki kapitałowe
 35. 2.1.3.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 36. 2.1.3.2. Spółka akcyjna
 37. 2.1.4. Spółki w restrukturyzacji, upadłości i likwidacji
 38. 2.2. Skarb Państwa
 39. 2.3. Państwowe osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe i agencje
 40. 3. Fundacja
 41. 4. Stowarzyszenie
 42. 5. Spółdzielnia
 43. 6. Wspólnota mieszkaniowa
 44. 7. Inne podmioty w komparycji umowy
 45. 7.1. Zgoda osób trzecich w rozumieniu art. 63 KC
 46. 7.2. Zgoda innych podmiotów niż osoby trzecie w rozumieniu art. 63 KC
 47. 7.2.1. Spółki handlowe
 48. 7.2.2. Spółdzielnie
 49. 7.2.3. Jednostki samorządu terytorialnego
 50. 7.2.4. Podmioty w upadłości i restrukturyzacji
 51. 7.2.5. Czynności rodzica
 52. 7.3. Przedstawicielstwo: pełnomocnictwo i prokura
 53. Rozdział IV. Postanowienia umowne
 54. 1. Uwagi ogólne
 55. 1.1. Essentialia negotii
 56. 1.2. Accidentalia negotii
 57. 2. Zabezpieczenie wykonania umowy
 58. 2.1. Hipoteka
 59. 2.2. Zastaw
 60. 2.3. Ustawowe prawo zatrzymania
 61. 2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 62. 2.5. Przelew na zabezpieczenie
 63. 2.6. Poręczenie
 64. 2.7. Zadatek
 65. 2.8. Zaliczka
 66. 2.9. Kara umowna
 67. 2.10. Weksel
 68. 2.11. Kaucja
 69. 2.12. Dobrowolne poddanie się dłużnika egzekucji
 70. 2.13. Gwarancja bankowa
 71. 2.14. Gwarancja i rękojmia
 72. 2.15. Ubezpieczenie przedmiotu umowy
 73. 2.16. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
 74. 2.17. Klauzula ubezpieczenia OC i NW
 75. 3. Dodatkowe klauzule umowne
 76. 3.1. Klauzule z zakresu autorskich praw majątkowych
 77. 3.2. Najważniejsze postanowienia w umowach o roboty budowlane
 78. 3.3. Zakaz konkurencji
 79. 3.4. Klauzula arbitrażowa
 80. 3.5. Klauzula salwatoryjna
 81. 3.6. Prawo odkupu i pierwokupu
 82. 3.7. Odstąpienie od umowy i odstępne
 83. 3.8. Wypowiedzenie umowy
 84. 3.9. Rozwiązanie umowy
 85. 3.10. Wydanie i odbiór rzeczy
 86. 3.11. Obowiązek zawiadomienia oraz zgłoszenia do rejestru
 87. 3.12. Rodzaje wynagrodzenia - kosztorysowe i ryczałtowe
 88. 3.13. Klauzula efektywnej waluty
 89. 3.14. Klauzula waloryzacyjna
 90. 3.15. Klauzule na wypadek opóźnienia i zwłoki
 91. 3.16. Zabezpieczenie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 92. 3.17. Określenie sposobu zapłaty i dnia zapłaty
 93. 3.18. Siła wyższa
 94. 4. Postanowienia końcowe umów
 95. 4.1. Termin wejścia w życie umowy
 96. 4.2. Wersje językowe umowy
 97. 4.3. Adresy
 98. 4.4. Zmiana i uzupełnienie umowy
 99. 4.5. Załączniki do umowy
 100. 4.6. Podpisy
 101. Rozdział V. Tabele i grafy
 102. Rozdział VI. Akty prawne (wyciąg z przepisów)

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
Aleja Niepodległości 20

Sygnatura: 34
Numer inw.: 7308
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.