Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Grójcu

book
book

Terapia w chorobach reumatycznych
Praktyczna publikacja przygotowana przez zespół znanych i cenionych lekarzy specjalistów. Czytelnicy znajdą w niej opis najważniejszych zagadnień związanych z chorobami reumatologicznymi u dzieci i dorosłych.
W książce omówiono takie tematy, jak: reumatoidalne zapalenie stawów; choroby reumatyczne w wieku rozwojowym: m.in. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, choroby Schönleina-Henocha i Kawasaki; choroba Stilla; choroby

układowe tkanki łącznej: toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, twardzina układowa, zespół Sjögrena, zapalenia naczyń, polimialgia reumatyczna, zespół antyfosfolipidowy, choroba IgG4-zależna; spondyloartropatie: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów; choroba zwyrodnieniowa stawów; osteoporoza; fibromialgia; bólowe zespoły korzeniowe - szyjny i lędźwiowo-krzyżowy; leki biologiczne i biopodobne; interakcje leków stosowanych w chorobach reumatycznych i chorobach towarzyszących; leczenie operacyjne; rehabilitacja w chorobach reumatycznych; szczepienia w przebiegu leczenia schorzeń reumatycznych. Podkreślono także rolę edukacji w praktyce reumatologicznej.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:redakcja naukowa Irena Zimmermann-Górska ; autorzy Irena Zimmerman-Górska [i 39 pozostałych].
Hasła:Choroby reumatyczne - leczenie
Gościec - leczenie
Narząd ruchu - choroby - leczenie
Reumatologia
Podręczniki
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
Opis fizyczny:XV, 647, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:Autorzy na stronach V-VIII. Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Twórcy:Zimmermann-Górska, Irena. (1935- ). Red.


Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Przedmowa
 2. Rozdział 1. Reumatoidalne zapalenie stawów (Anna Filipowicz-Sosnowska)
 3. Rozdział 2. Choroby reumatyczne w wieku rozwojowym
 4. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (Jacek Postępski, Elżbieta Smolewska, Edyta Olesińska, Ewa Tuszkiewicz-Misztal)
 5. Zapalenie błony naczyniowej oka w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 6. Zespół aktywacji makrofagów w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 7. Młodzieńcze spondyloartropatie (Edyta Olesińska, Elżbieta Smolewska, Jacek Postępski, Ewa Tuszkiewicz-Misztal)
 8. Choroby układowe tkanki łącznej w wieku rozwojowym (Elżbieta Smolewska, Jacek Postępski, Edyta Olesińska, Ewa Tuszkiewicz-Misztal)
 9. Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy
 10. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
 11. Twardzina młodzieńcza
 12. Młodzieńcza twardzina układowa
 13. Młodzieńcza twardzina miejscowa
 14. Mieszana choroba tkanki łącznej
 15. Układowe zapalenia naczyń u dzieci (Elżbieta Smolewska, Jacek Postępski, Edyta Olesińska, Ewa Tuszkiewicz-Misztal)
 16. Choroba Schönleina-Henocha
 17. Choroba Kawasakiego
 18. Rozdział 3. Choroba Stilla u dorosłych (Irena Zimmermann-Górska)
 19. Rozdział 4. Choroby układowe tkanki łącznej
 20. Toczeń rumieniowaty układowy (Maria Majdan)
 21. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe (Maria Majdan)
 22. Mieszana choroba tkanki łącznej (Marzena Olesińska, Anna Felis-Giemza)
 23. Zespół Sjögrena (Irena Zimmermann-Górska)
 24. Zapalenia naczyń (Eugeniusz Józef Kucharz)
 25. Zapalenie tętnic Takayasu
 26. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 27. Guzkowe zapalenie tętnic
 28. Choroba Kawasakiego
 29. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
 30. Mikroskopowe zapalenie naczyń
 31. Eozynofi lowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
 32. Zapalenie małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi
 33. Choroba związana z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych
 34. Zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią
 35. Zapalenie naczyń związane z immunoglobuliną klasy A
 36. Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią
 37. Zapalenia naczyń różnego kalibru i rodzaju
 38. Choroba Behçeta
 39. Zespół Cogana
 40. Zapalenia naczyń jednego narządu
 41. Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry
 42. Pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego
 43. Zapalenie naczyń towarzyszące chorobie układowej
 44. Zapalenie naczyń o prawdopodobnej etiologii
 45. Kiłowe zapalenie tętnicy głównej
 46. Zapalenie naczyń związane z lekami
 47. Zapalenie naczyń związane z nowotworem
 48. Zespoły rzekomych zapaleń naczyń
 49. Polimialgia reumatyczna (Marcin Milchert, Marek Brzosko)
 50. Zespół antyfosfolipidowy (Krystyna Zawilska, Irena Zimmermann-Górska)
 51. Leczenie kobiet z zespołem antyfosfolipidowym w ciąży i połogu (Jana Skrzypczak)
 52. Choroba IgG4-zależna (Zbigniew Zdrojewski)
 53. Twardzina układowa (Otylia Kowal-Bielecka, Krzysztof Kowal)
 54. Rozdział 5. Spondyloartropatie
 55. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (Irena Zimmermann-Górska)
 56. Łuszczycowe zapalenie stawów (Eugeniusz Józef Kucharz)
 57. Inne spondyloartropatie (Eugeniusz Józef Kucharz)
 58. Reaktywne zapalenie stawów
 59. Zapalenie stawów związane z nieswoistą zapalną chorobą jelit
 60. Choroba Whipple’a
 61. Zespół skórno-stawowy związany z jelitami
 62. Niezróżnicowana spondyloartropatia
 63. Rozdział 6. Choroba zwyrodnieniowa stawów (Leszek Szczepański)
 64. Rozdział 7. Dna moczanowa (Irena Zimmermann-Górska)
 65. Rozdział 8. Osteoporoza (Piotr Głuszko)
 66. Rozdział 9. Genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe związane z nadmierną ruchomością stawów
 67. Zespoły Ehlersa i Danlosa (Irena Zimmermann-Górska)
 68. Zespół Marfana (Irena Zimmermann-Górska)
 69. Fizjoterapia w nadmiernej ruchomości stawów (Danuta Dytz-Świtek)
 70. Rozdział 10. Fibromialgia (Przemysław Keczmer, Włodzimierz Samborski)
 71. Rozdział 11. Bólowe zespoły korzeniowe – szyjny i lędźwiowo-krzyżowy
 72. Bóle odcinka szyjnego kręgosłupa i radikulopatia szyjna (Wojciech Kozubski)
 73. Spondyloza szyjna (Wojciech Kozubski)
 74. Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa (Wojciech Kozubski)
 75. Rwa kulszowa (Wojciech Kozubski)
 76. Zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (Wojciech Kozubski)
 77. Rozdział 12. Leki biologiczne i biopodobne w reumatologii
 78. Leki biologiczne – charakterystyka, wskazania, zastosowanie w odniesieniu do aktualnych wytycznych (Marta Madej, Piotr Wiland)
 79. Leki biopodobne (Marta Madej, Piotr Wiland)
 80. Przeciwwskazania do leczenia biologicznego (Marta Madej, Piotr Wiland)
 81. Działania niepożądane związane ze stosowaniem leków biologicznych (Marta Madej, Piotr Wiland)
 82. Chemioprofi laktyka gruźlicy (Marta Madej, Piotr Wiland)
 83. Stosowanie leków biologicznych w czasie ciąży, laktacji i w okresie prekoncepcyjnym (Marta Madej, Piotr Wiland)
 84. Szczepienia a leczenie biologiczne (Marta Madej, Piotr Wiland)
 85. Rozdział 13. Interakcje leków stosowanych w chorobach reumatycznych i w chorobach towarzyszących
 86. Wstęp (Anna Jabłecka)
 87. Leki stosowane w reumatologii (Katarzyna Korzeniowska)
 88. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 89. Paracetamol
 90. Metyloprednizolon
 91. Prednizon
 92. Interakcje leków immunosupresyjnych (Artur Cieślewicz)
 93. Interakcje leków stosowanych w twardzinie układowej (Karolina Majewska)
 94. Interakcje leków stosowanych w zespole antyfosfolipidowym (Iwona Smolarek)
 95. Interakcje leków stosowanych w chorobach układu kostno-stawowego wywołanych przez kryształy (Ewa Kaźmierczak)
 96. Interakcje leków stosowanych w osteoporozie (Jerzy Jankowski)
 97. Interakcje leków biologicznych i biopodobnych stosowanych w reumatologii (Karolina Majewska)
 98. Interakcje suplementów diety stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej stawów (Karolina Majewska)
 99. Interakcje wybranych leków stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego z lekami stosowanymi w reumatologii
 100. Inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny II, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, leki moczopędne, blokery kanału wapniowego (Ewa Kaźmierczak)
 101. Inhibitory reduktazy HMG-CoA, fi braty (Ewa Kaźmierczak, Jerzy Jankowski)
 102. Interakcje leków stosowanych w leczeniu cukrzycy z lekami stosowanymi w reumatologii (Iwona Smolarek)
 103. Interakcje leków stosowanych w leczeniu nadczynności i niedoczynności tarczycy z lekami stosowanymi w reumatologii (Iwona Smolarek)
 104. Interakcje wybranych leków stosowanych w chorobach obturacyjnych oskrzeli z lekami stosowanymi w reumatologii (Iwona Andrys-Wawrzyniak)
 105. Interakcje leków stosowanych w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego z lekami stosowanymi w reumatologii (Iwona Andrys-Wawrzyniak)
 106. Rozdział 14. Leczenie operacyjne
 107. Leczenie operacyjne chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (Paweł Małdyk)
 108. Leczenie operacyjne w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (Grzegorz Szczęsny)
 109. Rozdział 15. Rehabilitacja w chorobach reumatycznych (Anna Kuryliszyn-Moskal, Jacek Kita, Sylwia Chwieśko-Minarowska)
 110. Specyfika i zasady rehabilitacji w chorobach reumatycznych
 111. Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 112. Rehabilitacja w seronegatywnych spondyloartropatiach zapalnych
 113. Rehabilitacja w osteoporozie
 114. Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów
 115. Rehabilitacja w dnie moczanowej
 116. Rehabilitacja w twardzinie układowej
 117. Rehabilitacja w toczniu rumieniowatym układowym
 118. Rehabilitacja w miopatiach zapalnych
 119. Rehabilitacja w fibromialgii i innych chorobach z grupy „reumatyzmu tkanek miękkich”
 120. Rozdział 16. Szczepienia w przebiegu leczenia chorób reumatycznych (Jacek Wysocki)
 121. Rozdział 17. Rola edukacji w praktyce reumatologicznej (Irena Zimmermann-Górska, Piotr Tatarkiewicz)

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
Aleja Niepodległości 20

Sygnatura: 61
Numer inw.: 7307
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.