Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Grójcu

book
book

Edukacja żywieniowa

Autor: Contento, Isobel R.
Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w Polsce podręcznik edukacji żywieniowej. Książka Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym, jak projektować, realizować i oceniać skuteczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywieniowymi.
W podręczniku omówiono:
• najważniejsze teorie wykorzystywane w edukacji żywieniowej wraz z przykładami zastosowania wiedzy w praktyce;

/> • procedurę ułatwiającą studentom i praktykom projektowanie skutecznej edukacji żywieniowej, przełożenie teorii na strategie, cele edukacyjne i praktykę oraz opracowanie planu edukacyjnego;
• zagadnienia dotyczące realizacji edukacji żywieniowej w różnych grupach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, osób o niskim poziomie alfabetyzmu i osób z różnych grup kulturowych.

"Edukacja żywieniowa" to książka przeznaczona dla studentów różnych poziomów studiów przed- i podyplomowych w zakresie żywienia. Może być przydatna także dla pracujących edukatorów żywieniowych i menedżerów jako źródło wszechstronnych informacji do planowania i realizacji skutecznych programów edukacji żywieniowej skierowanych do różnych grup odbiorców.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Isobel R. Contento ; przełożyli Olga Siara, Małgorzata Guzowska, Wojciech Szczepański ; redakcja naukowa polskiego wydania Barbara Woynarowska, Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Woynarowska-Sołdan.
Hasła:Promocja zdrowia
Odżywianie - higiena - nauczanie
Zachowania zdrowotne
Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
Opis fizyczny:XXIV, [2], 691, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwagi:Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Twórcy:Guzowska, Małgorzata Maria. Tł.

Ogińska-Bulik, Nina. Red.

Siara, Olga. Tł.

Szczepański, Wojciech. Tł.

Woynarowska-Sołdan, Magdalena. Red.

Woynarowska, Barbara. Red.

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Przedmowa do wydania polskiego XXI
 2. Przedmowa XXIII
 3. Podziękowania XXVI
 4. Część I. Połączenie badań, teorii i praktyki: podstawy 1
 5. 1. Edukacja żywieniowa: ważna, ciekawa i niezbędna w dzisiejszym skomplikowanym świecie 3
 6. Przegląd zagadnień 3
 7. Plan rozdziału 3
 8. Cele uczenia się 3
 9. Wprowadzenie 4
 10. Dlaczego edukacja żywieniowa jest potrzebna? 4
 11. Nadrzędnym celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia 4
 12. Nasze wzory żywienia i aktywności fizycznej nie są optymalne 6
 13. Nasze wybory żywności nie zawsze są dobre dla naszej planety 7
 14. Złożoność wyborów dotyczących żywności 7
 15. Skomplikowane środowisko informacyjne 7
 16. Zagubienie i niepokój konsumentów 8
 17. Wyzwania związane z edukowaniem ludzi, jak prawidłowo się żywić 9
 18. Wpływy biologiczne: czy nasze ciało ma wrodzoną mądrość? 9
 19. Preferencje kulturowe i społeczne 10
 20. Czynniki rodzinne i psychologiczne 11
 21. Poczucie upodmiotowienia: jednostka i społeczność 11
 22. Zasoby materialne i kontekst środowiskowy 12
 23. Marketing, struktury społeczne i polityka 12
 24. Podejścia do celów edukacji żywieniowej 13
 25. Komunikaty przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych 13
 26. Komunikaty przekazywane w celu motywowania odbiorców i ułatwiania im zachowań korzystnych dla zdrowia i samopoczucia 14
 27. Komunikaty mające wywrzeć wpływ na twórców polityki 14
 28. Współczesna defi nicja edukacji żywieniowej 14
 29. Czy termin „edukacja żywieniowa” jest właściwy? 17
 30. Podsumowanie współczesnej definicji edukacji żywieniowej 18
 31. Wizja stowarzyszeń zawodowych 19
 32. Skuteczność edukacji żywieniowej 19
 33. Czym się zajmują edukatorzy żywieniowi? Siedliska, odbiorcy i zakres edukacji żywieniowej 20
 34. Siedliska: gdzie edukacja żywieniowa jest prowadzona? 20
 35. Odbiorcy edukacji żywieniowej 23
 36. Zakres edukacji żywieniowej 24
 37. Edukacja żywieniowa, zdrowie publiczne i promocja zdrowia: role i kontekst edukacji żywieniowej 25
 38. Cel książki i przegląd zagadnień 26
 39. Uczenie się nowego słownictwa 27
 40. Przegląd zagadnień uwzględnionych w książce 27
 41. Pytania i zadania 29
 42. Bibliografia 29
 43. 2. Determinanty wyborów pokarmowych i zmian sposobu żywienia: implikacje dla edukacji żywieniowej 33
 44. Przegląd zagadnień 33
 45. Plan rozdziału 33
 46. Cele uczenia się 33
 47. Przegląd determinant wyborów i zachowań żywieniowych 34
 48. Determinanty związane z żywnością: biologia i doświadczenia 34
 49. Predyspozycje behawioralne zdeterminowane biologiczne 35
 50. Doświadczenia związane z żywnością 36
 51. Uczenie się z kontekstu społeczno-emocjonalnego: warunkowanie społeczne 39
 52. Podsumowanie naszych doświadczeń związanych z jedzeniem 41
 53. Determinanty osobiste 43
 54. Determinanty intrapersonalne 43
 55. Determinanty interpersonalne 45
 56. Determinanty społeczne i środowiskowe 45
 57. Środowisko fizyczne/infrastruktura 46
 58. Środowisko ekonomiczne 48
 59. Środowisko informacyjne 50
 60. Co to wszystko oznacza dla edukatorów żywieniowych? 51
 61. Wiedza na temat żywienia nie wystarcza 52
 62. Edukacja żywieniowa a determinanty związane z żywnością 53
 63. Edukacja żywieniowa a determinanty osobiste 54
 64. Edukacja żywieniowa a determinanty środowiskowe 54
 65. Implikacje dla kompetencji potrzebnych edukatorom żywieniowym 57
 66. Kompetencje potrzebne edukatorom żywieniowym według Towarzystwa Edukacji Żywieniowej i Zachowania 57
 67. Kompetencje według akademii żywienia i dietetyki 58]
 68. Podsumowanie 58
 69. Biologia i osobiste doświadczenia związane z żywnością 58
 70. Determinanty osobiste 58
 71. Determinanty społeczne/środowiskowe 59
 72. Wiedza i umiejętności to za mało 59
 73. Wnioski dotyczące umiejętności edukatorów żywieniowych 59
 74. Pytania i zadania 59
 75. Bibliografia 60
 76. 3. Przegląd zagadnień dotyczących edukacji żywieniowej: pomoc w zdobyciu motywacji, umiejętności i wsparcia dla zmian zachowania 65
 77. Przegląd zagadnień 65
 78. Plan rozdziału 65
 79. Cele uczenia się 65
 80. Wprowadzenie: elementy przyczyniające się do sukcesu edukacji żywieniowej 66
 81. Elementy przyczyniające się do sukcesu edukacji żywieniowej 66
 82. Pierwszy element sukcesu: koncentracja na zmianie zachowania i działaniach 67
 83. Koncentracja na konkretnych zachowaniach lub działaniach jest kluczowa dla odniesienia sukcesu 68
 84. Drugi element sukcesu: uwzględnienie wpływów albo determinant zmiany zachowania i działania 69
 85. „Wiedza” jest problematycznym terminem w edukacji żywieniowej 70
 86. Rola wiedzy jako determinanty działań lub zmiany zachowania 71
 87. Czynniki psychospołeczne jako determinanty działania i zmiany zachowania 73
 88. Nauki behawioralne pomagają nam zrozumieć Alicję i Raya 77
 89. Interakcje czynników kulturowych i społeczno-psychologicznych 79
 90. Wpływ kontekstu kulturowego 80
 91. Trzeci element sukcesu: wykorzystanie teorii jako przewodnika lub narzędzia w edukacji żywieniowej 82
 92. Podejścia społeczno-psychologiczne do działania i zmiany zachowań 82
 93. Podstawowa „teoria” 83
 94. Teoria jako ustrukturyzowane narzędzie 83
 95. Należy precyzyjnie określić, jaką teorią się posługujemy 85
 96. Komponenty teorii: wyjaśnienie terminów 86
 97. Związki między badaniami, teorią i praktyką 87
 98. Przydatność wielu teorii z obszaru nauk behawioralnych 87
 99. Wspólne elementy teorii z obszaru psychologii społecznej 88
 100. Zarys teorii społeczno-psychologicznej 90
 101. Czwarty element sukcesu: połączenie złożonych czynników zmiany zachowania z wystarczającym czasem trwania i intensywnością – podejście społeczno-ekologiczne 92
 102. Zmiana zachowań dzięki Gatekeeperom 93
 103. Piąty element sukcesu: projektuj edukację żywieniową przy użyciu strategii opartych na teorii i dowodach 95
 104. Wniosek: ramy koncepcyjne dla prowadzenia edukacji żywieniowej 96
 105. Zmiana zachowania wymaga czasu 97
 106. Wnioski 99
 107. Podsumowanie 102
 108. Pierwszy element sukcesu: koncentracja na zmianie zachowania lub działaniu 102
 109. Drugi element sukcesu: uwzględnienie determinant zmiany zachowania lub działania 102
 110. Trzeci element sukcesu: wykorzystanie teorii i dowodów 102
 111. Czwarty element sukcesu: uwzględnienie wielu poziomów oraz długotrwałe i intensywne interwencje 102
 112. Piąty element sukcesu: zaprojektowanie odpowiednich strategii i aktywności 103
 113. Pytania i zadania 103
 114. Bibliografia 103
 115. 4. Zwiększanie świadomości oraz wzmacnianie upodmiotowienia i motywacji do zmiany zachowania i podjęcia działania 107
 116. Przegląd zagadnień 107
 117. Plan rozdziału 107
 118. Cele uczenia się 107
 119. Edukacja żywieniowa a zwiększanie motywacji i poczucia upodmiotowienia: akcent na to, dlaczego warto podjąć działanie 108
 120. Znaczenie teorii motywacji dla skuteczności edukacji żywieniowej 109
 121. Model przekonań zdrowotnych 109
 122. Determinanty działania według modelu przekonań zdrowotnych 109
 123. Postrzegane ryzyko: przezwyciężanie nieuzasadnionego optymizmu 110
 124. Dowody z badań 111
 125. Istota modelu przekonań zdrowotnych 112
 126. Zastosowanie modelu przekonań zdrowotnych w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców 112
 127. Zwiększ świadomość ryzyka, problemu lub potrzeby 114
 128. Posługuj się skutecznie zagrożeniem lub ryzykiem w swoich przekazach 114
 129. Odnieś się do postrzeganych korzyści i barier 115
 130. Zwiększaj poczucie własnej skuteczności 115
 131. Zapewnij sygnały do działania 115
 132. Przykłady interwencji z zastosowaniem modelu przekonań zdrowotnych 115
 133. Przypadek Alicji: wykorzystanie modelu przekonań zdrowotnych jako narzędzia 119
 134. Teoria planowanego zachowania/uzasadnionego działania 120
 135. Zachowanie 121
 136. Intencja behawioralna 122
 137. Postawy 123
 138. Sprzeczne postawy: ambiwalencja 124
 139. Postrzegane normy (presja społeczna) 124
 140. Postrzegana kontrola behawioralna 125
 141. Związek między intencją behawioralną a zachowaniem 125
 142. Rozszerzenia teorii planowanego zachowania/uzasadnionego działania 126
 143. Rozszerzenia teorii planowanego zachowania: nacisk na dodatkowe przekonania 126
 144. Rozszerzenia teorii planowanego zachowania: nacisk na uczucia i emocje 127
 145. Od „chciałbym” do „będę”: znaczenie intencji implementacji (plany działania) 129
 146. Nawyk 129
 147. Jak zrozumieć Jasona i jego przyjaciół 129
 148. Dowody z badań i interwencji potwierdzające teorię planowanego zachowania 129
 149. Inne motywatory zmiany wyborów pokarmu i zachowań żywieniowych 132
 150. Osobiste znaczenia nadawane jedzeniu 132
 151. Istota teorii planowanego zachowania 133
 152. Zastosowanie teorii planowanego zachowania w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców 133
 153. Projektowanie komunikatów dotyczących przekonań i postaw wobec podjęcia działania 133
 154. Wzmacnianie pozytywnych postaw i uczuć 134
 155. Badanie norm i oczekiwań społecznych 135
 156. Identyfikacja norm osobistych i moralnych 135
 157. Zwiększanie poczucia własnej skuteczności i kontroli: pokonywanie barier i trudności 135
 158. Badanie przekonań dotyczących własnego Ja 135
 159. Rozpoznawanie własnych nawyków, schematów i tradycji kulturowych 136
 160. Podejmowanie decyzji i przezwyciężanie ambiwalencji 136
 161. Przypadek Marii: zastosowanie teorii planowanego zachowania w edukacji żywieniowej 136
 162. Teoria samostanowienia 139
 163. Komponenty teorii 139
 164. Badania i interwencje z zastosowaniem teorii samostanowienia 141
 165. Główne tezy teorii samostanowienia 142
 166. Zastosowanie teorii samostanowienia w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców 142
 167. Podsumowanie 143
 168. Model przekonań zdrowotnych 143
 169. Teoria planowanego zachowania/uzasadnionego działania i jej rozszerzenia 143
 170. Teoria samostanowienia 144
 171. Wnioski 144
 172. Pytania i zadania 144
 173. Bibliografia 146
 174. 5. Ułatwianie uzyskania zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działania 150
 175. Przegląd zagadnień 150
 176. Plan rozdziału 150
 177. Cele uczenia się 150
 178. Edukacja żywieniowa a ułatwianie zmiany zachowania: akcent na to, jak podjąć działanie 151
 179. Niwelowanie luki między intencją a działaniem: edukatorzy żywieniowi w roli coachów 151
 180. Rozumienie determinant działania i strategii zmiany zachowania 151
 181. Teoria społeczno-poznawcza 151
 182. Determinanty osobiste: akcent na sprawstwo i upodmiotowienie ludzi 154
 183. Determinanty związane z zachowaniem 157
 184. Czynniki środowiskowe 159
 185. Dowody z badań i interwencji 161
 186. Przykłady z nowych mediów 164
 187. Istota teorii społeczno-poznawczej 164
 188. Zastosowanie teorii społeczno-poznawczej w edukacji żywieniowej w celu ułatwienia zmiany zachowania 166
 189. Oczekiwania dotyczące efektów 166
 190. Potencjał behawioralny: zwiększanie wiedzy związanej z żywnością i żywieniem oraz umiejętności poznawczych 168
 191. Rozwijanie umiejętności behawioralnych w zakresie żywności i żywienia oraz zwiększanie poczucia własnej skuteczności 168
 192. Wykorzystanie nowych mediów w celu upodmiotowienia odbiorców 169
 193. Formułowanie celów działania 169
 194. Podtrzymywanie zmiany 170
 195. Wsparcie środowiskowe dla zmiany 170
 196. Przypadek Raya: zastosowanie teorii społeczno-poznawczej w edukacji żywieniowej 172
 197. Modele samoregulacji: akcent na planowanie i poczucie własnej skuteczności 175
 198. Powiązane konstrukty: samoregulacja, nasilona kontrola i funkcja wykonawcza 176
 199. Procesualny model zachowań zdrowotnych 176
 200. Teoria ugruntowana: osobiste polityki żywnościowe 179
 201. Model transteoretyczny i konstrukt etapów zmiany 180
 202. Konstrukt etapów zmiany 180
 203. Determinanty zmiany 182
 204. Procesy zmiany 183
 205. Procesy zmiany na różnych etapach 184
 206. Przykłady badań i interwencji 185
 207. Istota modelu transteoretycznego 186
 208. Zastosowanie modelu transteoretycznego w edukacji żywieniowej 188
 209. Podsumowanie 188
 210. Edukacja żywieniowa jako coaching 188
 211. Teoria społeczno-poznawcza 189
 212. Modele samoregulacji 189
 213. Model transteoretyczny 189
 214. Ogólny nacisk na ułatwianie zmiany zachowania i podjęcia działania 189
 215. Pytania i zadania 190
 216. Bibliografi 191
 217. 6. Promowanie wsparcia środowiskowego dla zmiany zachowania 195
 218. Przegląd zagadnień 195
 219. Plan rozdziału 195
 220. Cele uczenia się 195
 221. Wsparcie środowiskowe ułatwiające dokonywanie prozdrowotnych wyborów 196
 222. Definicje terminów 196
 223. Podejście społeczno-ekologiczne 198
 224. Zastosowanie modelu społeczno-ekologicznego do oceny i projektowania interwencji: międzynarodowy program Pro Children Project (projekt na rzecz dzieci) 199
 225. Projektowanie interwencji z zastosowaniem teorii z modelu społeczno-ekologicznego: program Just for You (właśnie dla ciebie) dla kobiet o niskich dochodach w pierwszym roku po urodzeniu dziecka 200
 226. Zmiana środowiska społecznego na poziomie interpersonalnym: rodzina, rówieśnicy i sieci społeczne 201
 227. Rodziny 202
 228. Podstawy teoretyczne edukacji żywieniowej w rodzinie: przykład Marii 205
 229. Sieci społeczne i wsparcie społeczne 205
 230. Przydatne strategie angażowania interpersonalnego środowiska społecznego 206
 231. Wsparcie społeczne na przykładzie Marii i Alicji 207
 232. Siedliska środowiskowe: strategie zmiany na poziomie organizacyjnym 208
 233. Strategie dla siedlisk szkolnych 208
 234. Strategie przydatne w miejscach pracy 210
 235. Siedliska środowiskowe: działania na rzecz zmiany na poziomie społeczności 215
 236. Budowanie partnerstwa i nawiązywanie współpracy 215
 237. Budowanie potencjału społeczności 217
 238. Interwencje na poziomie społeczności 219
 239. Zabudowa/infrastruktura środowiska: lokalne supermarkety i życzliwość dla pieszych 221
 240. Sektory wpływu: działania na rzecz zmiany polityki i systemów 221
 241. Związek między edukacją, zmianą środowiskową, polityką i systemami 221
 242. Interwencje w obszarze polityki: co się sprawdza? 222
 243. Działania na rzecz zmiany polityki i zmian systemowych na poziomie organizacyjnym 222
 244. Działania na rzecz zmiany polityki i zmian systemowych na poziomie społeczności i miasta 224
 245. Polityka publiczna 225
 246. Model logiczny w planowaniu edukacji żywieniowej 226
 247. Podsumowanie 227
 248. Strategie edukacji żywieniowej ukierunkowane na środowisko społeczne na poziomie interpersonalnym 230
 249. Strategie edukacji żywieniowej ukierunkowane na zmianę polityki i zmiany systemowe w siedliskach środowiskowych 230
 250. Wybór prozdrowotny powinien być łatwy 231
 251. Pytania i zadania 231
 252. Bibliografia 232
 253. Część II. Wykorzystanie badań i teorii w praktyce: procedura projektowania edukacji żywieniowej osadzonej w teorii – krok po kroku 237
 254. 7. Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania na podstawie oceny problemów i zachowań uczestników 239
 255. Przegląd zagadnień 239
 256. Plan rozdziału 239
 257. Cele uczenia się 240
 258. Znaczenie usystematyzowanego procesu w projektowaniu skutecznej edukacji żywieniowej 240
 259. Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla skutecznej edukacji żywieniowej 241
 260. Procedura DESIGN edukacji żywieniowej rozumiana jako COACHING 241
 261. Zarys procedury DESIGN w planowaniu edukacji żywieniowej osadzonej w teorii 241
 262. Proces i model dbałości o żywienie 243
 263. Definiowanie terminów 243
 264. Wykorzystanie procedury DESIGN edukacji żywieniowej do planowania aktywności i wsparcia środowiskowego 245
 265. Projektowanie bezpośrednich i pośrednich działań edukacyjnych 245
 266. Projektowanie środowiskowych działań wspierających 246
 267. Projektowanie interwencji edukacyjnych i zapewniających wsparcie środowiskowe 246
 268. Arkusze i zeszyt ćwiczeń 246
 269. Studium przypadku: jak procedura DESIGN przekłada teorię i badania na praktykę w każdym kroku 247
 270. Szczegółowy opis procedury DESIGN 248
 271. Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmianyzachowania dla danej grupy na podstawie oceny problemów i zachowań uczestników 252
 272. „Tematy” versus „koncentracja na zachowaniach” jako podstawy edukacji żywieniowej 252
 273. Dlaczego przeprowadzanie oceny w twojej grupie jest niezbędne 252
 274. Włączanie uczestników zwiększa ich motywację i upodmiotowienie oraz skuteczność programu 253
 275. Kim są uczestnicy twoich zajęć? 253
 276. Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań uczestników twoich zajęć z ogólnodostępnych źródeł?254
 277. Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów uczestników z ogólnodostępnych źródeł? 254
 278. Czego możesz się dowiedzieć na temat zachowań uczestników z ogólnodostępnych źródeł? 256
 279. Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań konkretnej grupy uczestników? 257
 280. Czego możesz się dowiedzieć o problemach od konkretnej grupy? 257
 281. Nadaj problemom priorytety 258
 282. Czego możesz się dowiedzieć na temat zachowań konkretnej grupy? 258
 283. Określanie priorytetowych zachowań i praktyk: kryteria 259
 284. Wybierz docelową zmianę zachowania dla grupy uczestników 262
 285. Arkusze do wyboru priorytetowych zachowań, działań i praktyk 263
 286. Docelowa zmiana zachowania: na ile jest ono specyficzne? 263
 287. Docelowa zmiana zachowania versus cele behawioralne 265
 288. Docelowa zmiana zachowania versus cele edukacyjne 265
 289. Docelowa zmiana zachowania osiągalna w krótkim i długim czasie 265
 290. Docelowa zmiana zachowania może służyć szerszym celom związanym z wartościami 265
 291. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce 266
 292. Uczniowie podejmą zachowania pozwalające zbilansować energię i poprawić zdrowie 267
 293. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania” 267
 294. Pytania i zadania 268
 295. Bibliografia 268
 296. Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu(ów) działań 270
 297. 8. Krok 2: Eksploracja determinant zmiany zachowania stanowiącej cel interwencji 275
 298. Przegląd zagadnień 275
 299. Plan rozdziału 275
 300. Cele uczenia się 275
 301. Poznanie uczestników programu i ich środowisk 276
 302. Badanie społecznego i kulturowego kontekstu uczestników twoich zajęć 277
 303. Badanie istotnych indywidualnych i społecznych mocnych stron i atutów 277
 304. Badanie psychospołecznych determinant zmiany zachowania 278
 305. Teoria dostarcza wskazówek 279
 306. Badanie potencjalnych czynników motywujących do zmiany zachowania 279
 307. Badanie potencjalnych czynników ułatwiających zmianę zachowania 282
 308. Metody badania potencjalnych psychospołecznych determinant zmiany zachowania 283
 309. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce – Krok 2 284
 310. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 2: Eksploracja determinant zmiany” 286
 311. Determinanty zmiany jako most między teorią a praktyką edukacji żywieniowej 288
 312. Pytania i zadania 288
 313. Bibliografia 288
 314. Krok 2: Eksploracja determinant zmiany zachowania lub podjęcia działań 289
 315. 9. Krok 3: Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji 292
 316. Przegląd zagadnień 292
 317. Plan rozdziału 292
 318. Cele uczenia się 292
 319. Wprowadzenie: planowanie wstępne 293
 320. Wybór teorii lub tworzenie odpowiedniego modelu 294
 321. Teoria w kontekście społeczno-kulturowym 294
 322. Teorie szczególnie przydatne dla motywowania uczestników 295
 323. Teorie szczególnie użyteczne do rozwijania (facylitacji) zdolności do podjęcia działań 295
 324. Teorie przydatne w motywowaniu uczestników i w kształtowaniu umiejętności potrzebnych do podjęcia działania 296
 325. Determinanty wspólne dla wielu teorii 296
 326. Przykłady modeli łączących determinanty z głównych teorii 297
 327. Wybór lub konstruowanie modelu teoretycznego dla twojej interwencji 298
 328. Całościowe ramy teoretyczne łączące determinanty i teorię w praktykę edukacji żywieniowej 300
 329. Wyjaśnienie filozofii edukacyjnej zajęć lub interwencji 302
 330. Pomaganie i edukowanie: kto jest odpowiedzialny za problem, kto za rozwiązanie? 302
 331. Dodatkowe rozważania 305
 332. Przełożenie przyjętej w interwencji perspektywy na sposób przekazywania treści dotyczących żywności i żywienia 306
 333. Wyjaśnienie zastosowanego w interwencji spojrzenia na wykorzystanie zasobów edukacyjnych z różnych źródeł 307
 334. Rozważenie twoich potrzeb i podejścia jako edukatora żywieniowego 308
 335. Wnioski 308
 336. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce 310
 337. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 3: Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji” 311
 338. Pytania i zadania 311
 339. Bibliografia 311
 340. Krok 3. Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji 313
 341. 10. Krok 4: Identyfikacja celów – przełożenie teorii behawioralnej na cele edukacyjne 315
 342. Przegląd zagadnień 315
 343. Plan rozdziału 315
 344. Cele uczenia się 315
 345. Przełożenie teorii behawioralnej na działania za pośrednictwem celów 316
 346. Sformułowanie celów edukacyjnych odnoszących się do determinant docelowej zmiany zachowania 318
 347. Cele edukacyjne nawiązują do determinant z teorii 318
 348. Rozważania podczas formułowania celów edukacyjnych 318
 349. Ogólne cele edukacyjne 319
 350. Konkretne cele edukacyjne 319
 351. Jak zadbać o to, aby cele edukacyjne angażowały myśli, uczucia i działania uczestników? 322
 352. Formułowanie celów edukacyjnych odzwierciedlających pożądaną złożoność uczenia się 322
 353. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce 331
 354. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 4: Identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych” 331
 355. Pytania i zadania 332
 356. Bibliografia 332
 357. Krok 4: identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych 333
 358. 11. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych – nacisk na wzmacnianie motywacji do zmiany zachowania i podjęcia działań 335
 359. Przegląd zagadnień 335
 360. Plan rozdziału 335
 361. Cele uczenia się 335
 362. Układ odniesienia dla opracowania aktywności w edukacji żywieniowej opartej na teorii 336
 363. Uczestnicy z niskimi dochodami 339
 364. Przełożenie teorii behawioralnej na praktykę edukacyjną: determinanty, strategie zmiany zachowania, aktywności edukacyjne i plany edukacyjne 339
 365. Wyjaśnienie terminów 340
 366. Zależności między strategiami zmiany zachowania a determinantami i zmianą zachowania 340
 367. Selekcja strategii zmiany zachowania 340
 368. Relacja między strategiami zmiany zachowania i aktywnościami edukacyjnymi 341
 369. Pozyskanie zainteresowania i zaangażowania odbiorców 342
 370. Informacje versus doświadczenia edukacyjne 342
 371. Tworzenie możliwości aktywnego udziału i uczenia się 343
 372. Wykorzystanie strategii zmiany zachowań do opracowania aktywności edukacyjnych wzmacniających motywację do zmiany zachowania 344
 373. Podsumowanie strategii zmiany zachowania i aktywności edukacyjnych 344
 374. Strategie zmiany zachowania i aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: postrzeganie ryzyka 347
 375. Strategie zmiany zachowań i aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: pozytywne oczekiwania dotyczące efektów lub postrzegane korzyści 349
 376. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznych determinant: postrzegane bariery i poczucie własnej skuteczności 351
 377. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: postawy afektywne/emocje 354
 378. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: preferencje pokarmowe 355
 379. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznych determinant: normy społeczne i deskryptywne 355
 380. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: przekonania dotyczące własnego Ja 356
 381. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: nawyki i rutyny 357
 382. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: intencje behawioralne 358
 383. Wykorzystanie determinant i strategii zmiany zachowania do opracowania praktycznych aktywności edukacyjnych: Program Food, Health & Choices 361
 384. Organizowanie i ustalanie sekwencji aktywności edukacyjnych (4E): plan edukacyjny lub plan zajęć 364
 385. Ustalanie sekwencji działań dydaktycznych (4E) 364
 386. Tworzenie sekwencji według etapów zmiany modelu transteoretycznego 367
 387. Zbadanie innych cech uczestników i rozważania na temat zasobów dostępnych podczas interwencji 367
 388. Identyfikacja ważnych cech uczestników 367
 389. Rozważania praktyczne i zasoby do wykorzystania podczas interwencji 367
 390. Tworzenie planu edukacyjnego: podstawy 368
 391. Tworzenie konspektu każdych zajęć – zacznij od matrycy planowania 368
 392. Opracowanie ostatecznego planu/ów edukacyjnego/ych: plan gotowy do użycia w twojej grupie 369
 393. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce 369
 394. Tytuł zajęć, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne 370
 395. Plan edukacyjny: wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy – do stworzenia planu zajęć 370
 396. Ostateczny plan edukacyjny: opracowanie planu w postaci narracyjno-dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć 370
 397. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych” 371
 398. Tytuł zajęć, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne 371
 399. Wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy – do stworzenia planu edukacyjnego 371
 400. Ostateczny plan edukacyjny: opracowanie planu edukacyjnego w postaci narracyjno-dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć 371
 401. Pilotaż planu edukacyjnego 373
 402. Plany edukacyjne w praktyce 373
 403. Pytania i zadania 373
 404. Bibliografia 374
 405. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych 376
 406. 12. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych – nacisk na rozwijanie zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działań 381
 407. Przegląd zagadnień 381
 408. Plan rozdziału 381
 409. Cele uczenia się 381
 410. Rozwijanie zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działań: przegląd 382
 411. Przełożenie teorii behawioralnej na praktykę edukacyjną: determinanty, strategie zmiany zachowania i aktywności edukacyjne 384
 412. Zwiększanie wiedzy i umiejętności związanych z żywnością i żywieniem: wzmacnianie potencjału behawioralnego 387
 413. Strategie zmiany zachowania i aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: wiedza i umiejętności poznawcze 388
 414. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: umiejętności afektywne 390
 415. Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: umiejętności behawioralne 392
 416. Wzmacnianie procesów samoregulacji (samokierowania zmianą) i osobistego sprawstwa 393
 417. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce – Krok 5 406
 418. Tytuł zajęć, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne 406
 419. Plan edukacyjny: wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy do zaprojektowania zajęć 407
 420. Plan edukacyjny: opracowanie konkretnego planu do przeprowadzenia zajęć 407
 421. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej – wypełnienie arkusza „Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych” z naciskiem na podjęcie działań 407
 422. Tytuł sesji, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne 407
 423. Tworzenie sekwencji aktywności jest ważne: 4E 407
 424. Plan edukacyjny: wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy – do tworzenia konspektu zajęć 408
 425. Konkretny plan edukacyjny do przeprowadzenia zajęć 408
 426. Pilotaż planu edukacyjnego 409
 427. Plany edukacyjne w praktyce 409
 428. Pytania i zadania 409
 429. Bibliografia 410
 430. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych 412
 431. 13. Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji 416
 432. Przegląd zagadnień 416
 433. Plan rozdziału 416
 434. Cele uczenia się 416
 435. Wprowadzenie: po co ewaluacja? 417
 436. Co należy poddać ewaluacji? Rodzaje ewaluacji 418
 437. Ewaluacja formatywna albo pilotaż 418
 438. Ewaluacja efektów: efekty krótko-, średnio- i długoterminowe 419
 439. Ewaluacja procesu 421
 440. Łączenie planu ewaluacji z projektowaniem interwencji 421
 441. Planowanie ewaluacji efektów 421
 442. Doprecyzowanie efektów, które będą podlegały ewaluacji 422
 443. Określenie metod zbierania danych i narzędzi do pomiaru efektów 422
 444. Ewaluacja efektów dla determinant zmiany: efekty osiągalne w krótkim okresie 423
 445. Ewaluacja efektów dla docelowej zmiany zachowania: efekty osiągalne w średnim okresie 425
 446. Projektowanie narzędzi behawioralnych właściwych poznawczo i motywujących 430
 447. Ewaluacja efektów za pomocą wskaźników fizjologicznych: efekty osiągalne w długim okresie 432
 448. Wybór lub tworzenie narzędzi ewaluacji dla twojej interwencji 432
 449. Projektowanie narzędzi do ewaluacji behawioralnej dla odbiorców o niskim poziomie alfabetyzmu 435
 450. Konstruowanie właściwego planu ewaluacji do pomiaru efektów i wpływów 439
 451. Prowadzenie ewaluacji zgodnie z zasadami etyki: świadoma zgoda 440
 452. Planowanie ewaluacji procesu 440
 453. Ewaluacja procesu w celu zrozumienia implementacji interwencji 441
 454. Dane z ewaluacji procesu służą zrozumieniu powiązań między implementacją a efektami 442
 455. Wykorzystanie danych dotyczących procesu 443
 456. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce – Krok 6 444
 457. Ewaluacja efektu 444
 458. Ewaluacja procesu 444
 459. Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji” 445
 460. Pytania i zadania 445
 461. Bibliografia 445
 462. Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji 448
 463. Procedura DESIGN edukacji żywieniowej 451
 464. Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań 452
 465. Krok 2. Eksploracja determinant zmiany zachowania lub podjęcia działań 455
 466. Krok 3. Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji 458
 467. Krok 4. Identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych 460
 468. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych 462
 469. Plan edukacyjny dla dodatkowych zajęć 466
 470. Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji 469
 471. 14. Wykorzystanie procedury DESIGN do promowania wsparcia środowiskowego dla zmiany zachowania i podjęcia działań 472
 472. Przegląd zagadnień 472
 473. Plan rozdziału 472
 474. Cele uczenia się 473
 475. Wprowadzenie: promowanie społecznego, politycznego i środowiskowego wsparcia dla docelowej zmiany zachowania będącej przedmiotem interwencji 473
 476. Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania dla danej grupy na podstawie oceny problemów i zachowań 475
 477. Kim są uczestnicy twoich zajęć? 476
 478. Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań uczestników twoich zajęć z ogólnie dostępnych źródeł? 476
 479. Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań twojej konkretnej grupy odbiorców? 476
 480. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania dla twoich odbiorców 476
 481. Krok 2: Eksploracja możliwości wsparcia środowiskowego dla docelowej zmiany zachowania 477
 482. Interpersonalne środowisko społeczne 477
 483. Siedliska środowiskowe: wsparcie z poziomu instytucji i społeczności 477
 484. Sektory wpływu: polityka, struktury społeczne i systemy 478
 485. Metody analizowania polityk, systemów i środowiska 479
 486. Krok 3: Selekcja komponentów interwencji i właściwej teorii 479
 487. Wybór liczby i rodzaju komponentów 480
 488. Wybór właściwych teorii i podejść promowania działań obejmujących wsparcie społeczne w zakresie polityk, systemów i środowiska 482
 489. Krok 4: Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego dla docelowej zmiany zachowania interwencji 485
 490. Zapisanie ogólnych celów wsparcia środowiskowego: na przykładzie studium przypadku 485
 491. Zapisanie celów specyficznych dla każdego poziomu lub sektora 485
 492. Krok 5: Generowanie planów zwiększenia interpersonalnego wsparcia społecznego 488
 493. Wzmacnianie wsparcia ze strony istniejących sieci 488
 494. Tworzenie nowych sieci społecznych wspierających zmianę 489
 495. Tworzenie informacyjnego wsparcia dla behawioralnych celów programu 491
 496. Krok 5: Generowanie planów aktywności w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego na poziomie instytucji i społeczności 491
 497. Aktywności w zakresie polityki żywnościowej, systemów i środowiska w szkołach 491
 498. Działania w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego w miejscu pracy 493
 499. Działania w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego w społecznościach 493
 500. Projektowanie działań na poziomie społeczności 494
 501. Krok 5: Generowanie planu sekwencji wdrożenia 497
 502. Studium przypadku jako przykład planu zawierającego sekwencję działań 497
 503. Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji 499
 504. Ewaluacja wsparcia społecznego na poziomie interpersonalnym 499
 505. Ewaluacja wsparcia w zakresie polityk, systemów i środowiska na wielu poziomach 499
 506. Podsumowanie 502
 507. Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce 503
 508. Twoja kolej: wypełnienie arkuszy dla sześciu kroków procedury DESIGN – koncentracja na wsparciu społecznym, wsparciu w zakresie polityk, systemów i środowiska 506
 509. Pytania i zadania 506
 510. Bibliografia 507
 511. Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla działań związanych ze wsparciem środowiskowym 508
 512. Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań 509
 513. Krok 2. Eksploracja środowiskowych determinant zmiany 510
 514. Krok 3. Selekcja komponentów interwencji i odpowiedniej teorii 512
 515. Krok 4. Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego 514
 516. Krok 5. Generowanie planów wsparcia środowiskowego 515
 517. Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji 517
 518. Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla działań związanych ze wsparciem środowiskowym 520
 519. Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań 521
 520. Krok 2. Eksploracja środowiskowych determinant zmiany 522
 521. Krok 3. Selekcja komponentów interwencji i odpowiedniej teorii 524
 522. Krok 4. Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego 526
 523. Krok 5. Generowanie planów wsparcia środowiskowego 527
 524. Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji 529
 525. Część III. Badania i teoria w działaniu: realizacja edukacji żywieniowej w praktyce
 526. 15. Skuteczna realizacja edukacji żywieniowej w grupach 535
 527. Przegląd zagadnień 535
 528. Plan rozdziału 535
 529. Cele uczenia się 535
 530. Podstawowe zasady skutecznej realizacji edukacji żywieniowej 536
 531. Podstawowe zasady komunikowania się z grupą 536
 532. Charakterystyka nadawcy 538
 533. Charakterystyka informacji 539
 534. Charakterystyka odbiorców (audytorium) 541
 535. Komunikacja w kontekście społecznym 542
 536. Zrozumienie i zastosowanie teorii uczenia się: podejścia do uczenia się i style uczenia się 544
 537. Zrozumienie teorii uczenia się 544
 538. Implikacje dla podejść do uczenia się: aktywne uczenie się i uczenie się we współpracy 545
 539. Zrozumienie stylów uczenia się: model Kolba 545
 540. Zrozumienie i stosowanie teorii projektowania dydaktycznego 548
 541. Zrozumienie teorii projektowania dydaktycznego 548
 542. Stosowanie teorii projektowania dydaktycznego: cykl nauczania 549
 543. Tworzenie środowisk sprzyjających uczeniu się 551
 544. Dynamika grupy według Lewina 551
 545. Tworzenie bezpiecznych, sprzyjających zmianie środowisk uczenia się 552
 546. Rozumienie dynamiki grupy w czasie zajęć z edukacji żywieniowej 554
 547. Metody kształcenia: praktyczne sposoby aktywizowania uczenia się i wzmacniania zmiany zachowania 556
 548. Metody kształcenia służące wdrażaniu doświadczeń edukacyjnych 556
 549. Prowadzenie zajęć grupowych: od planu do realizacji 560
 550. Otwarcie 560
 551. Zajęcia 560
 552. Zakończenie: zamknięcie i planowanie działania 563
 553. Współprowadzenie zajęć grupowych 563
 554. Studium przypadku ilustrujące połączenie psychospołecznej teorii zmiany zachowania, teorii uczenia się i teorii projektowania dydaktycznego/ nauczania 566
 555. Warsztaty w edukacji żywieniowej 566
 556. Podsumowanie 566
 557. Pytania i zadania 567
 558. Bibliografia 567
 559. 16. Środki dydaktyczne i inne kanały dla edukacji żywieniowej 570
 560. Przegląd zagadnień 570
 561. Plan rozdziału 570
 562. Cele uczenia się 570
 563. Wprowadzenie 571
 564. Wykorzystywanie pomocy wizualnych i prezentacji ustnych podczas zajęć grupowych 571
 565. Rodzaje pomocy wizualnych 572
 566. Zasady projektowania pomocy wizualnych 575
 567. Wytyczne do stosowania pomocy wizualnych w czasie zajęć z grupą 577
 568. Opracowanie i wykorzystywanie materiałów pisanych 578
 569. Planowanie materiału drukowanego 579
 570. Tworzenie motywujących i skutecznych materiałów drukowanych 580
 571. Aktywności edukacyjne z wykorzystaniem innych kanałów 583
 572. Planowanie aktywności 583
 573. Wskazówki dla edukacji żywieniowej z wykorzystaniem różnych kanałów 584
 574. Wykorzystanie środków masowego przekazu i marketingu społecznego 591
 575. Informacyjne kampanie żywieniowe w środkach masowego przekazu 591
 576. Marketing społeczny 591
 577. Projektowanie działań marketingu społecznego 597
 578. Wdrażanie działań marketingu społecznego 599
 579. Porównianie marketingu społecznego i edukacji żywieniowej 602
 580. Wykorzystywanie nowych technologii 605
 581. Urządzenia 605
 582. Narzędzia 606
 583. Przekaz zindywidualizowany 609
 584. Zaawansowane technologie a młodzież 610
 585. Podsumowanie 610
 586. Pytania i zadania 611
 587. Bibliografia 611
 588. 17. Praca z osobami w różnym wieku, z różnych kultur i o różnym poziomie alfabetyzmu 615
 589. Przegląd zagadnień 615
 590. Plan rozdziału 615
 591. Cele uczenia się 615
 592. Wprowadzenie 616
 593. Praca z dziećmi i młodzieżą 616
 594. Dziecko w wieku przedszkolnym 616
 595. Średnie dzieciństwo i adolescencja 621
 596. Myślenie, obawy i zachowania nastolatków związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem 623
 597. Metody edukacji żywieniowej starszych dzieci i młodzieży 626
 598. Uczący się dorosły 629
 599. Charakterystyka uczących się dorosłych 630
 600. Etap życia i role 631
 601. Metody edukacji żywieniowej dorosłych:nadawanie znaczenia uczeniu się 634
 602. Facylitowany dialog grupowy jakonarzędzie edukacyjne 636
 603. Praca z grupami zróżnicowanymikulturowo 639
 604. Wrażliwość kulturowa i kompetencja kulturowa edukatorów żywieniowych 640
 605. Zasady projektowania i metody realizacji edukacji żywieniowej w grupach zróżnicowanych kulturowo 642
 606. Strategie opracowania i realizacji wrażliwych kulturowo interwencji skierowanych do grup Afroamerykanów 644
 607. Strategie opracowania i realizacji wrażliwych kulturowo interwencji skierowanych do odbiorców hiszpańskich/latynoskich 645
 608. Odbiorcy z niskim poziomem alfabetyzmu 648
 609. Metody edukacji żywieniowej dostosowane do potrzeb osób z niskim poziomem alfabetyzmu 649
 610. Materiały wizualne dla odbiorców z niskim poziomem alfabetyzmu: przykład z programu MyPlate 653
 611. Grupy różniące się związanymi z żywieniem czynnikami stylu życia 654
 612. Podsumowanie 655
 613. Pytania i zadania 656
 614. Bibliografia 656
 615. 18. Edukatorzy żywieniowi jako agenci zmiany w środowisku 661
 616. Przegląd zagadnień 661
 617. Plan rozdziału 661
 618. Cele uczenia się 661
 619. Wprowadzenie 662
 620. Znajomość badań i najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji żywieniowej 662
 621. Udział w rozwoju zawodu 664
 622. Kim oni są 665
 623. Poznajcie się nawzajem 665
 624. Etyka w edukacji żywieniowej: zachowanie wiarygodności 667
 625. Sponsorowanie programów edukacji żywieniowej i działań zawodowych 667
 626. Konflikt interesów 668
 627. Udział w koalicjach społecznościowych 669
 628. Rady do spraw polityki żywnościowej 669
 629. Lokalna polityka wellness 669
 630. Sieci edukacji żywieniowej 670
 631. Koalicje społecznościowe 670
 632. Orędownictwo na rzecz żywienia i edukacji żywieniowej 670
 633. Komunikaty pisemne 670
 634. Dowody, wysłuchania i fora 671
 635. Pomoc w kształtowaniu prawa 671
 636. Edukacja osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki w rządzie 673
 637. Po co edukować wybieralnych urzędników w rządzie? 673
 638. Kim są wybieralni urzędnicy? 673
 639. Poznajcie się nawzajem 673
 640. Nie zrobisz wszystkiego, ale możesz zrobić coś 674
 641. Pytania i zadania 676
 642. Bibliografia 676
 643. Słownik 677

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
Aleja Niepodległości 20

Sygnatura: 61
Numer inw.: 7311
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.